Företaget

 

Cernia bildades 1998 och har idag ett mindre antal konsulter. Företaget ägs av konsulterna som verkar under bolaget. Affärsidén är att samla erfarna, fristående systemutvecklare och verksamhetskonsulter och erbjuda deras tjänster genom ett gemensamt företag. På detta sätt kan den enskilde konsultens höga kompetens och stora motivation kombineras med Cernias möjlighet att ta ett finansiellt och operativt ansvar gentemot kunden.

Cernia är ett kunskapsföretag med fokus på bank, fondkommission och försäkring, vilket styr både rekryteringen av Cerniakonsulter och den personliga utveckling Cernia kan erbjuda.

Cernia - som är en del av Luminary - har numera en direkt dialog med Handelsbanken. Detta tack vare att Handelsbanken nu godkänt Luminary som huvudleverantör inom verksamhet och IT. Läs gärna mer om avtalet här.

Affärsidé

 

Affärsidén är att vara det attraktivaste kompetensnätverket för IT-företagare och kunder.

Partners ser värdet i ett starkt nätverk, öppna tydliga regler och en attraktiv avgiftsmodell.Detta skapar förutsättningar för den enskilda konsultens vidareutveckling, nya spännande uppdrag och en social samvaro med "kollegor". Genom noggrann rekrytering säkras kvalitéen på nya konsulter.

Kunderna attraheras av den samlade kompetensen hos kvalitetskonsulter där det lite större konsultföretagets möjligheter att ta ett finansiellt och operativt ansvar kombineras med den oberoende konsultens motivation och kompetens.

Verksamhet

 

Cernia verkar mest inom bank, fondkommission och försäkring. Vi har projektledare, arkitekter, utvecklare, testledare och tekniker med gedigen kunskap om hur man når högt uppsatta mål i sin verksamhet. Vi strävar efter att arbeta med "öppna" lösningar snarare än att alliera oss med specifika leverantörer. Vi har ett större fokus på J2EE och UNIX än andra arkitekturer och målmiljöer. Vi tycker att denna strategi levererar bättre lösningar till lägre kostnader för våra kunder.

Typ av projekt där vi medverkat:

Cerniakonsult

 

Många IT-konsulter vill starta egen verksamhet. Skälet till detta kan naturligtvis variera men vanligen handlar det om att få större inflytande över sin arbetssituation.

Det är dock inte helt enkelt att vara en oberoende konsult. Kundkontakten brukar bli lidande och man hamnar ibland i situationer där man helt enkelt behöver någon annans erfarenhet eller infallsvinkel. Efter en tid brukar man sakna de sociala kontakterna som arbetskamrater medför och naturligtvis det professionella utbytet man har av personer med samma intressen.

Cernias affärside är att erbjuda sina konsulter att behålla sin frihet men samtidigt ingå i ett kollektiv där risker och övriga nackdelar minimeras. Vår målsättning är att belägga våra konsulter med intressanta uppdrag, men att också skapa en möjlighet för konsulterna att utvecklas personligen i sina yrkesroller.

Kontakta oss

 

Cernia AB
Norr Mälarstrand 6
112 20 Stockholm
info@cernia.com
P-A Solberg (VD)
Mob: 0708 - 567 567